เครื่องพ่นละอองยาอัลตราโซนิกส์

เครื่องพ่นละอองยาอัลตราโซนิกส์  ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนด้วยกัน คือ 1) หัวเพียโซอิเล็กทริกเซรามิก บรรจุอยู่ในภาชนะที่สามารถแช่อยู่ในน้ำ เป็นตัวให้กำเนิดคลื่นอุลตราซาวด์ 2) วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และ 3) ภาชนะสำหรับใส่ยา

e1

 

จุดเด่น

เครื่องพ่นละอองยาอัลตราโซนิกส์ มีขนาดเล็ก สะดวกในการพกพา และไม่มีเสียงดังในเวลาใช้งานมีหลักการทำงานคือ เมื่อหัวเพียโซอิเล็กทริกที่เป็นสารทรานสดิวเซอร์ได้รับกระแสไฟฟ้า จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลในรูปของคลื่นอุลตราซาวด์ความถี่ 2 MHz ส่งผ่านไปยังน้ำและภาชนะบรรจุยา ผ่านไปยังตัวยา ซึ่งเป็นของเหลว ความถี่ดังกล่าวทำให้โมเลกุลของยาเกิดการสั่นสะเทือนและเคลื่อนที่ด้วยความเร่งสูงมากกว่าแรงโน้มถ่วงของโลก ทำให้อนุภาคของยาหลุดออกจากผิวหน้า เกิดเป็นละอองยาขนาดประมาณ 5 ไมครอนลอยไปในอากาศได้ เมื่อต่อท่อผ่านไปยังปากหรือจมูกของผู้ป่วยที่เป็นโรคหืด ก็จะสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรคหรือรักษาอาการของโรคได้ สามารถซึมผ่านเข้าไปถึงปอดส่วนบน ทำให้สุขภาพของผู้ป่วยดีขึ้น อีกทั้งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา

 

รายละเอียดเครื่อง

(กว้าง x ยาว x สูง)

ขนาดเครื่อง                                             6 x 10 x 13   เซนติเมตร

น้ำหนักเครื่อง                                          0.3  กิโลกรัม

กำลังไฟฟ้า                                              70 วัตต์

 

สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: