วว. ร่วมหารือเอกชน  มุ่งพัฒนาทดสอบ รับรองความปลอดภัย รถโดยสารพลังงานแบตเตอรี่ EV – Bus

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) ร่วมหารือกับ กลุ่มบริษัท โชคนำชัย และบริษัท…

อ่านต่อ วว. ร่วมหารือเอกชน  มุ่งพัฒนาทดสอบ รับรองความปลอดภัย รถโดยสารพลังงานแบตเตอรี่ EV – Bus

วว. จับมือพันธมิตรจีน พัฒนาแพลตฟอร์ม NQI  มุ่งส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) ร่วมกับ China Railway Construction Cooperation…

อ่านต่อ วว. จับมือพันธมิตรจีน พัฒนาแพลตฟอร์ม NQI  มุ่งส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง

วว. / เครือข่าย มทร. สถาบัน จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระบบขนส่งทางราง

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมประชุมเริ่มงาน (Kickoff   Meeting) กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  9  สถา…

อ่านต่อ วว. / เครือข่าย มทร. สถาบัน จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระบบขนส่งทางราง

วว. ติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. หารือความร่วมมือด้าน วทน.

เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้ ระยอง (โซนจีน) ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก   เหล่าธรรมทัศน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง อว. เยี่ยมชมสมาคม…

อ่านต่อ วว. ติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. หารือความร่วมมือด้าน วทน.

วว. สวัสดีปีใหม่ 2565 แด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. และผู้บริหาร

ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศ.ดร.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์  ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีว่าการ อว. และนางสาวสุ…

อ่านต่อ วว. สวัสดีปีใหม่ 2565 แด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. และผู้บริหาร

วว. สวัสดีปีใหม่ 2565 แด่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัย วว. แด่ นา…

อ่านต่อ วว. สวัสดีปีใหม่ 2565 แด่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ผลิตภัณฑ์น้ำหอม HIRCUS …เพิ่มมูลค่าจากขนแพะ

วว. วิจัยพัฒนาสำเร็จเป็นครั้งแรกของไทย “แพะ” มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Capra  aegagrus  hircus  เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องคล้ายวัว มีกระเพาะหมัก ซึ่งอาศัยจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในย่อยอาหารและสังเครา…

อ่านต่อ ผลิตภัณฑ์น้ำหอม HIRCUS …เพิ่มมูลค่าจากขนแพะ

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เปิดงาน “วิถีเกษตร  BCG  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง”

” พร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ วว. พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วิถีเกษตร BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่…

อ่านต่อ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เปิดงาน “วิถีเกษตร  BCG  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง”

วว. / วช. ร่วมต้อนรับ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.

ในโอกาสเยี่ยมชมผลงานพัฒนาผู้ประกอบการด้วย วทน. @ งานโอทอปไทย  สู้ภัยโควิด-19 ศ.(พิเศษ)  ดร.เอนก   เหล่าธรรมทัศน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  เยี่ยมช…

อ่านต่อ วว. / วช. ร่วมต้อนรับ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.

วว. เปิดตัวนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์กล่องล็อกกลิ่น “OZONE” ตอบโจทย์ผู้บริโภค

ล็อกกลิ่น 100%  ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เพิ่มปริมาตรภายในบรรจุสินค้าได้มากขึ้น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย…

อ่านต่อ วว. เปิดตัวนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์กล่องล็อกกลิ่น “OZONE” ตอบโจทย์ผู้บริโภค