วว. /สอวช. ประชุมหารือร่วมขับเคลื่อน SMEs  Innovation City

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม    (อว.)    ดร.อาภากร     สุปัญญา   รองผู้ว…

อ่านต่อ วว. /สอวช. ประชุมหารือร่วมขับเคลื่อน SMEs  Innovation City

วว. ต้อนรับบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน

ดร.เรวดี  อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นาย…

อ่านต่อ วว. ต้อนรับบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเยี่ยมชมเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน

วว. ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง”TERRY TIME TO SHINE SERUM IN CREAM” จากสารสกัดดอกดาหลา นวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์เป็นรูปธรรม 

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว. ) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในงานเปิดตัวผ…

อ่านต่อ วว. ร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง”TERRY TIME TO SHINE SERUM IN CREAM” จากสารสกัดดอกดาหลา นวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์เป็นรูปธรรม 

วว./สวภ. จัดงาน แสดงนวัตกรรมอาหารฟังก์ชั่น อาหารเฉพาะบุคคล เพื่อจับคู่ธุรกิจ

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ภายใต้โครงการ RAINS  for  Thailand  Food  Valley ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก ส…

อ่านต่อ วว./สวภ. จัดงาน แสดงนวัตกรรมอาหารฟังก์ชั่น อาหารเฉพาะบุคคล เพื่อจับคู่ธุรกิจ

วว. ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี UiTM ประเทศมาเลเซีย

มุ่งพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี ด้านระบบราง ทั้งภาคการศึกษา/ภาคอุตสาหกรรม ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทย…

อ่านต่อ วว. ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี UiTM ประเทศมาเลเซีย

วว. โดย บริการสกัด ศึกษาความปลอดภัย วิเคราะห์ทดสอบสารสกัดจากกัญชา/กัญชง

สำหรับใช้ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์อาหาร  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไท…

อ่านต่อ วว. โดย บริการสกัด ศึกษาความปลอดภัย วิเคราะห์ทดสอบสารสกัดจากกัญชา/กัญชง

วว.หารือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับ อบจ.กาญจนบุรี

นายสมพร  มั่งมี   นายปริชญ์   รังสิมานนท์ กรรมการบริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต…

อ่านต่อ วว.หารือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับ อบจ.กาญจนบุรี

กำแพงกันกระสุนด้วยบล็อกประสาน

หนึ่งในผลงานเด่นจากการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ BCG  ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  โดย ศู…

อ่านต่อ กำแพงกันกระสุนด้วยบล็อกประสาน

วว. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564

ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น นายอาคม   เติมพิทยาไพสิฐ    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี  2564  ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่วิถีใหม่ด้วยพลังรั…

อ่านต่อ วว. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564

วว. จับมือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝน

จากการปฏิบัติการฝนหลวงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา&nb…

อ่านต่อ วว. จับมือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝน