วว. ต้อนรับ สถาบันเค อะโกร – อินโนเวท ในโอกาสเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  

ดร.กมล  ไชยสิทธิ์  กรรมการ กวท.  เป็นประธานต้อนรับ นายอนันต์  ลาภสุขสถิต  ประธาน สถาบันเค อะโกร-อินโนเวท  ภายใต้มูลนิธิกสิกรไทย  พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมภารกิจ โดย วว. นำเสนอการดำเนินงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ดังนี้

1) ดร.กฤติยา  ทิสยากร  รักษาการ ผู้อำนวยการ  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) นำเสนอการดำเนินงานวิจัยถั่วมะแฮะ 

2) ดร.ธัญชนก  เมืองมั่น  นักวิจัยอาวุโส ศนส. นำเสนอการดำเนินงาน ณ จังหวัดน่าน 

โอกาสนี้ ดร.โศรดา  วัลภา  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  คณะผู้บริหาร   นักวิจัย  วว.  ร่วมให้การต้อนรับ  ในวันที่  6 กุมภาพันธ์  2567  ณ  วว.   เทคโนธานี คลองห้า  จ.ปทุมธานี  

นอกจากนี้ วว. ยังได้นำชมโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ได้แก่ ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM)  และศูนย์ความเป็นเลิศสาหร่าย (ALEC)

ทั้งนี้ สถาบันเค อะโกรฯ มุ่งเน้นการปลูกพืชสมุนไพรใต้ป่า เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ยาพัฒนาจากสมุนไพรที่ได้คุณภาพและสามารถวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในจังหวัดน่าน

……………………………………..

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506