วว. ร่วมพิธีเปิดงานแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมของไทย @ งานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา ครั้งที่ 48

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และนางสาวอุบล ฤกษ์อ่ำ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมของประเทศไทย ซึ่งเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติเจนีวา  ครั้งที่  48  “The  48th International  Exhibition  of  Inventions  Geneva” ระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2566 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมี ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวเปิดงาน โอกาสนี้ วว. ได้นำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความดันจากสารเพปไทด์ที่สกัดจากรำข้าวหอมมะลิ และผลิตภัณฑ์เจลรักษาสิวจากสารเพปไทด์ที่สกัดจากข้าวหอมมะลิงอก เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้วย ซึ่ง วว. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชิงพาณิชย์ให้แก่ บริษัท โอดี สไตล์ จำกัด ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมของประเทศไทยเข้าร่วมจัดแสดงมากกว่า 120  ผลงาน ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ( วันที่ 26 เม.ย. 2566 )

………………………………….

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360 

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr 

IG : tistr_ig  

YouTube / TIKTOK :@tistr2506