วว. ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว เชิญชวนผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ร่วมอบรมฟรี ! เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2566

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   จัดอบรมฟรี ! เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ประกอบการและสถานประกอบการ  ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  เวลา 8.30-12.00 น.  ผ่านระบบ Zoom Online ในหัวข้อ “มารู้จักกับมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว  13 มาตรฐาน”  ได้แก่

 – มาตรฐานกิจกรรมเดินป่า ดูนก ดูผีเสื้อ ดูพรรณไม้ป่า ล่องแก่ง ปีนหน้าผา ดำน้ำ 

– การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม (Camping) แคนู/คายัค (Canoe/Kayak)

– มาตรฐานการจัดกิจกรรมปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว

– มาตรฐานการจัดกิจกรรม Eco Lodge เพื่อการท่องเที่ยว

– มาตรฐานการจัดกิจกรรมเจ็ตสกี (Jet Ski) เพื่อการท่องเที่ยว

– มาตรฐานการจัดกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

ผ่านการถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรจาก สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้  การยกระดับมาตรฐานกิจกรรมท่องเที่ยวไทยให้ปลอดภัยและยั่งยืน   การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเพื่อการรับรองมาตรฐาน  และกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวไทย 13 มาตรฐาน 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว.  (คุณผาสุก จีระพันธ์ และคุณจิราวรรณ แก่นไทย)  โทร. 089 900 5308  สมัครเข้าร่วมอบรม ได้ที่  https://forms.gle/9W3eezbke5gs5M6cA   และสมัครเข้าร่วมการตรวจประเมิน ได้ที่  https://forms.gle/AMjqrwphKXxJbBvHA

………………………………………………………………

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360 

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr 

IG : tistr_ig  

YouTube / TIKTOK :@tistr2506