เทคโนโลยีแห่งอนาคต: People Centricity

เทคโนโลยีที่จะได้เห็นในเชิงพาณิชย์มากขึ้น

Top Strategic Technology Trends for 2021 #1: Internet of Behaviors