เห็ดกระดุมทองเหลือง หน้าตาแบบนี้ไม่ควรกินนะคะ

เห็ดลิ้นพสุธาวงศ์ นอกจากหน้าตาแปลก ชื่อแปลกแล้ว ไม่แนะนำให้กิน