เห็ดเมา มีพิษ

เห็ดต้นหอม เห็นสีขาวๆ แบบนี้เป็นเห็ดพิษนะคะ

เห็ดยวงขนุน มีพิษ กินไม่ได้นะคะ

เห็ดกระโดงตีนต่ำ หน้าตาแบบนี้มีพิษนะคะ