Thai Cosmetopoeia การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทยด้วยการสร้างสรรคุณค่าเครื่องสำอางตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น

นวอัตลักษณ์กับ วว. : มะขาม น้ำพุร้อนเค็ม อะโวคาโด