มารู้จัก กัญชง-กัญชา กันเถอะ

Herb The series #17 วิธีการสกัดสารสำคัญ: Supercritical Fluid Extraction: SFE หรือการสกัดด้วยของไหลวิกฤติยิ่งยวด

Herb The series #16 วิธีการสกัดสารสำคัญ: การสกัดด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave-assisted extraction: MAE)

Herb The series #15 วิธีการสกัดสารสำคัญ: การสกัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงหรืออัลตราโซนิก (Ultrasound-assisted extraction: UAE)

Herb The series #14 วิธีการสกัดสารสำคัญ: การสกัดแบบต่อเนื่อง (Soxhlet extraction)

Herb The series #13 วิธีการสกัดสารสำคัญ: การสกัดด้วยตัวทำละลาย (LLE: Liquid-liquid extraction) หรือ Solvent extraction

Herb The series #12 วิธีการสกัดสารสำคัญ: การสกัดแบบไหลย้อนกลับ (Reflux extraction)

Herb The series #11 วิธีการสกัดสารสำคัญ: การต้ม (Decoction)

Herb The series #10 วิธีการสกัดสารสำคัญ: การสกัดแบบไหลซึม (Percolation)

Herb The series #9 วิธีการสกัดสารสำคัญ: การสกัดแบบแช่หมัก (Maceration)