นวัตกรรม สำหรับกลุ่มพลังงาน: เครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์อาหารแบบตู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*