นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย: สูตรอาหารกล้วยน้ำว้าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากเครือหมาน้อยและใบย่านาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*