นวัตกรรม สําหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน: เครื่องลำเลียงทะลายปาล์มน้ำมัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*