วว. จัดกิจกรรม TISTR CG & CSR Day 2023

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม TISTR CG & CSR…

อ่านต่อ วว. จัดกิจกรรม TISTR CG & CSR Day 2023

วว.โชว์งานบริการนวัตกรรมเสริมแกร่งผู้ประกอบการ/ผลงานวิจัยสนับสนุน Net Zero Emission   @ TRIUP Fair 2023

นายสายันต์  ตันพานิช   ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ…

อ่านต่อ วว.โชว์งานบริการนวัตกรรมเสริมแกร่งผู้ประกอบการ/ผลงานวิจัยสนับสนุน Net Zero Emission   @ TRIUP Fair 2023

วว. ได้รับการเชิดชูเกียรติ CHIEF  INNOVATION  OFFICER

ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  เข้ารั…

อ่านต่อ วว. ได้รับการเชิดชูเกียรติ CHIEF  INNOVATION  OFFICER

วว. หารือ SIRIM Berhad มาเลเซีย ผลักดันความร่วมมืองานบริการวิเคราะห์ทดสอบระบบราง/ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ ประกอบด้วย  ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์  รองผู้ว่า…

อ่านต่อ วว. หารือ SIRIM Berhad มาเลเซีย ผลักดันความร่วมมืองานบริการวิเคราะห์ทดสอบระบบราง/ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร วว. ตอบทุกโจทย์  เพื่อความงามที่เหนือกว่าศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร วว. 

ประเทศไทยอุดมด้วยทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลาย ซึ่งมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการดำรงชีพทั้งในชีวิตประจำวันและระบบเศรษฐกิจโดยรวม การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรเหล่านั้นด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนว…

อ่านต่อ ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร วว. ตอบทุกโจทย์  เพื่อความงามที่เหนือกว่าศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร วว. 

วว. คว้า 2 รางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน OAP Award จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานมอบรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานปรมาณูเพ…

อ่านต่อ วว. คว้า 2 รางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน OAP Award จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

วว. ร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาล/บรรษัทภิบาล  เสริมสร้างความเข้มแข็ง ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ร่วมลงนามบันท…

อ่านต่อ วว. ร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาล/บรรษัทภิบาล  เสริมสร้างความเข้มแข็ง ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

วว. จัดสัมมนาออนไลน์ ฟรี !  พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดการสัมมนาออนไลน์ ฟรี!  เรื่อง  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้…

อ่านต่อ วว. จัดสัมมนาออนไลน์ ฟรี !  พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ

วว. ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ @ ตัวอย่างอาหารและสารสกัด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ  (ศนอ.) ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ …

อ่านต่อ วว. ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ @ ตัวอย่างอาหารและสารสกัด

วว. เตรียมยกทัพโชว์งานวิจัย บริการ วทน. เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย ในงาน ProPak  Asia & Fi Asia 2023

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  พร้อมนำผลงานวิจัยและงานบริการอุตสาหกรรม ผลสำเร็จจากการพัฒนาต่อย…

อ่านต่อ วว. เตรียมยกทัพโชว์งานวิจัย บริการ วทน. เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย ในงาน ProPak  Asia & Fi Asia 2023