วว. โชว์ศักยภาพงานวิจัย บริการด้านสุขภาพและความงาม @ Cosmoprof CBE ASEAN Bangkok 2023

วันนี้ (14 ก.ย. 2566 ณ ศูนย์การประชุมฯ สิริกิติ์) นายสายันต์  ตันพานิช ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พร้อมด้วย  นางศิรินันท์   ทับทิมเทศ  ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) ดร.โสภาพรรณ   สัญญาณเสนาะ  ผอ.สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  นางสาวปัทมา  ลิ่วเลิศมงคล  ผอ.กองประชาสัมพันธ์  คณะนักวิจัยและบุคลากร วว. ร่วมเป็นเกียรติในฐานะหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ  ในพิธีเปิดงาน Cosmoprof  CBE  ASEAN  Bangkok  2023  งานแสดงสินค้าและสัมมนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและความงามที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จัดโดย อินฟอร์มา มาร์เก็ต ประเทศไทย และพันธมิตร ระหว่างวันที่  14 – 16 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

โอกาสนี้ วว. โดย ศนส. และศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร (ICOS) นำเสนอผลงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมเครื่องสำอาง และการบริการครบวงจร  พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ บูธ R65 ฮอลล์ 3 เพื่อส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาตรฐานสากล

ทั้งนี้ งาน Cosmoprof  CBE  ASEAN  Bangkok  2023 เป็นงานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านสุขภาพและความงามที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงระดับโลก กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงบูธนิทรรศการจากนานาประเทศ กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching), CosmoTalks, Onstage และ Demonstration นับเป็นเวทีสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพนำเสนอผลิตภัณฑ์ การบริการ รวมถึงนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยสู่ตลาดอาเซียนและทั่วโลก นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังได้รับทราบข้อมูลความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิต เทรนด์อุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งด้านความงามและสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายและต่อยอดธุรกิจในอนาคต

อนึ่ง ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร วว. (Innovative  Cosmetic   Services  Center : ICOS) เป็นหน่วยงานในสังกัด ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร   เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานของ วว. เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในการผลิตสินค้าหรือบริการ  มุ่ง  ตอบทุกโจทย์ เพื่อความงามที่เหนือกว่า (Total  Solutions  for  Beyond  Beauty)   มุ่งเน้นการบริการผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน  (ASEAN  Guidelines  for  Cosmetic Good Manufacturing  Practice)  สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ ด้วยการให้บริการที่เป็น Total  Solution  เบ็ดเสร็จและครบวงจร  มีกรอบการให้บริการอย่างครบวงจร ครอบคลุมในด้านต่างๆ  ของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอาง 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก  ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร วว.  (ICOS)  ได้ที่  โทร. 0 2577 9000, 061 423 7142  E-mail :  innoherb_service@tistr.or.th  Facebook : innoherb.tistr  Line@ 061 423  7142

…………………………………………..

📍นำเสนอข่าวโดย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️โทร. 0 2577 9360

📧E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506