วว. ร่วมเปิดงาน  Fi  Asia  2023  ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหาร เครื่องดื่มเอเชีย

นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  Fi  Asia  2023  (Food  Ingredients  Asia  2023  :  ฟู้ด  อินกรีเดียนท์ส  เอเชีย  2023) จัดโดย  บริษัทอินฟอร์มา  มาร์เก็ตส์  ประเทศไทย  ร่วมกับพันธมิตร ได้แก่  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หอการค้าไทย  สมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย  บริษัทเอสเอ็มเอส  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  และแบรนด์ SiriThai  ระหว่างวันที่  20-22  กันยายน  2566  ณ  ฮอลล์ 1-4  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เพื่อแสดงศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการส่งออกวัตถุดิบอาหารในอนาคต  ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มเอเชีย ผลักดันการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบท้องถิ่น    สู่แมสอินกรีเดียนท์ระดับโลก

โอกาสนี้ ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  วว.  พร้อมคณะผู้บริหาร  นายสายันต์  ตันพานิช  ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์   ดร.บัณฑิต   ฝั่งสินธุ์    ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ นางสาวปัทมา  ลิ่วเลิศมงคล  ผอ.กองประชาสัมพันธ์ พร้อมบุคลากร วว. ร่วมเป็นเกียรติด้วย   ในวันที่ 20  กันยายน  2566  ณ ศูนย์ฯ สิริกิติ์ 

โดย วว. ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและพัฒนา งานบริการอุตสาหกรรม ใน Theme  “TISTR   Total  Solutions”   ตอบโจทย์ทุกภาคส่วนในยุคดิจิทัล พร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ บูธ M 61 ฮอลล์ 1  และจัดการสัมมนา “InnoFood  Academy  2023  :  Functional  Food and  Ingredients  for  Health  and  Sustainable  Future”

พร้อมสนับสนุนการประกวดนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  Start-up  Innovative  F&B  Products  Competition  ด้วย  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ  SMEs , Start up  นิสิต  นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการผลิตผลงาน  โดย วว. พร้อมที่จะสนับสนุนบุคลากรเหล่านี้ในด้านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิตในระดับ Pilot Plant รวมถึงการประสานกับหน่วยงานเครือข่ายในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ รวมถึงพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารที่มีอยู่แล้วให้ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ 

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาใช้บริการจาก วว. สามารถติดต่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์  “วว. JUMP”  ผ่านเว็บไซต์ วว.  “www.tistr.or.th”  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประสบผลสำเร็จ มีความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

…………………………………………..

นำเสนอข่าวโดย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️โทร. 0 2577 9360

📧E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506