นกกระติ๊ดขี้หมู, Scaly-breasted Munia

นกสีชมพูสวน, Scarlet-backed Flowerpecker

นกกระติ๊ดตะโพกขาว, White-rumped Munia

นกกินปลีคอแดง, Crimson Sunbird

นกกินปลีอกเหลือง, Olive-backed Sunbird

นกกินปลีคอสีม่วง, Purple-throated Sunbird

นกขุนทอง, Hill Myna

นกอีเสือสีน้ำตาล, Brown Shrike

นกแซวสวรรค์, Asian Paradise-flycatcher

นกจับแมลงจุกดำ, Black-naped Monarch