ประชาสัมพันธ์ : การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า และการจัดการประสบการณ์ลูกค้าในสถานการณ์จริง (CRM & CEM in Action)

โครงการจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดงานอบรมหัวข้อ การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า และการจัดการประสบการณ์ลูกค้าในสถานการณ์จริง (CRM & CEM in Action) ซึ่งงานกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Board Room 4 ชั้น 3 Zone C ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สนใจดูรายละเอียด กำหนดการและใบสมัคร คลิกที่นี่ หรือ ติดต่อสอบถาม / สำรองที่นั่งได้ที่คุณวาสนา โทร. 02-345-1120 มือถือ 086-3291977 คุณอธิษฐาน โทร. Continue reading ประชาสัมพันธ์ : การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า และการจัดการประสบการณ์ลูกค้าในสถานการณ์จริง (CRM & CEM in Action)

วศ.เปิดหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านจุลชีววิทยา

สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมทางด้านจุลชีววิทยาหลายหลักสูตรดังนี้ หลักสูตร การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง (คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) หลักสูตร การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง (คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) หลักสูตร ความไม่แน่นอนของการวัดทางจุลชีววิทยา (คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) หลักสูตร เทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาอาหาร (คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) หลักสูตร แนวทางปฏิบัติสำหรับการทดสอบทางจุลชีววิทยาอาหาร (คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) หลักสูตร นักวิเคราะห์มืออาชีพสาขาจุลชีววิทยา (อาหาร) (คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวงศ์ทิพา โรจนประภพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทร. (66)2 201 7436-7 โทรสาร (66)2 201 7437