วศ.เปิดหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านจุลชีววิทยา

สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมทางด้านจุลชีววิทยาหลายหลักสูตรดังนี้

ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณวงศ์ทิพา โรจนประภพ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โทร. (66)2 201 7436-7
โทรสาร (66)2 201 7437

2 thoughts on “วศ.เปิดหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านจุลชีววิทยา

 1. หากต้องการ จัด In-house Training แก่พนักงาน ที่ปฏิบัติงานในห้อง จุลชีววิทยา
  การฝึกอบรม เรื่องเทคนิคพื้นฐาน สำหรับงาน จุลชีววิทยา
  – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจุลินทรีย์
  – ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของเชื้อจุลิทรีย์
  – การเตรียมอาหาร และการเก็บรักษาอาหารเลี้ยงเชื้อ
  – เทคนิคการเพาะเลี้ยง และการแยกเชื้อจุลินทรีย์

  ไม่ทราบว่า มีบริการ In house Training ระยะเวลา ประมาณ 1 วัน หรือไม่คะ

  ขอบคุณคะ

 2. หากต้องการ จัด In-house Training แก่พนักงาน ที่ปฏิบัติงานในห้อง จุลชีววิทยา
  การฝึกอบรม เรื่องเทคนิคพื้นฐาน สำหรับงาน จุลชีววิทยา
  – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจุลินทรีย์
  – ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของเชื้อจุลิทรีย์
  – การเตรียมอาหาร และการเก็บรักษาอาหารเลี้ยงเชื้อ
  – เทคนิคการเพาะเลี้ยง และการแยกเชื้อจุลินทรีย์

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *