นกกินปลีอกเหลือง, Olive-backed Sunbird

นกกินปลีคอสีม่วง, Purple-throated Sunbird

นกขุนทอง, Hill Myna

นกอีเสือสีน้ำตาล, Brown Shrike

นกแซวสวรรค์, Asian Paradise-flycatcher

นกจับแมลงจุกดำ, Black-naped Monarch

นกยอดหญ้าสีดำ, Pied Bushchat

นกกางเขนดง, White-rumped Shama

นกคอทับทิม, Siberian Rubythroat

นกกระจิ๊ดธรรมดา, Inornate Warbler