นวัตกรรม สำหรับกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ สุกร เป็ด ไก่ โค ผึ้ง แพะ: การขึ้นรูปรังผึ้งเทียมด้วยแม่พิมพ์ซิลิโคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*