นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย สับปะรด หม้อข้าวหม้อแกงลิง ปทุมมา กระเจียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*