หากมีประวัติเจ็บป่วย บริจาคโลหิตได้หรือไม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*