ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โครงการจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดงานอบรมหัวข้อ การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาด Modern Trade & กลยุทธ์การทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จ ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Board Room 4 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สนใจติดต่อสอบถาม / สำรองที่นั่งได้ที่

  • คุณวาสนา โทร. 02-345-1120 มือถือ 086-3291977 Email : wassanak@off.fti.or.th
  • คุณอธิษฐาน โทร. 02-345-1118 มือถือ 084-0281418 Email : atidthank@off.fti.or.th 

ที่มา: โครงการจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, http://www.fti.or.th, http://www.ftimatching.com

One thought on “ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: