นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกร: ตู้อบลมร้อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*