SDI – คุณแนะ เราจัดให้

Selective Dissemination of Information : SDI

คือ บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแบบเจาะจง ที่ให้ คุณ สามารถแนะนำความต้องการสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของคุณ ผ่าน Leave a Reply ที่นี่ เพื่อเราจะดำเนินการจัดหาสารสนเทศมาแบ่งปันให้คุณได้อย่างเหมาะสม ตรงใจ

มารู้จักเรา :

เรา คือ ทีมงาน ของ กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร (กจค.) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกองภายใต้ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ (สทส.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) รัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เพื่อเราสามารถเป็นที่ต้องการ และเป็นที่พึ่งของคุณได้ เพียง คุณแนะ ผ่าน Leave a Reply ด้านล่าง เราจัดให้

6 thoughts on “SDI – คุณแนะ เราจัดให้

  1. สสจ.แพร่จะจัดเวที research & KM ระดับจังหวัด ทางเราอยากนำเสนอวิธีการสร้างคลังความรู้ เพื่อให้เกิด Knowledge sharing ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ทันยุค 4.0 อยากขอคำแนะนำเพื่้อสนับสนุนการจัดกิจกรรมค่ะ

    ขอบคุณมากค่ะ

  2. ได้ประสานกลับไปทางอีเมลแล้วค่ะ

  3. อยากทราบว่าเห็ดไมตาเกะ สามารถเพาะได้หรือยังครับ

  4. วว. ได้รับมอบหมายจาก มูลนิธิโครงการหลวง ให้ศึกษาทดลองการเพาะเลี้ยงที่ ศูนย์วิจัยเห็ดเขตหนาวดอยปุย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และสามารถเพาะไมตาเกะได้ตั้งแต่ประมาณปี 2546 แล้วค่ะ หากสนใจ สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ดร.ตันติมาฯ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ 025779002 ค่ะ

  5. จากกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร กองฝึกอบรม กรมทางหลวง
    เพิ่งมาจับงาน km ของกรมค่ะ และได้รับมอบหมายให้ดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อนในกลุ่มแชร์ เว็บนี้ให้ดูบอกดีมาก พอเข้ามาดูก็ดีมากจริงๆ อยากได้คำแนะนำเพื่อมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงเว็บไซต์เกี่ยวกับ km ให้ได้ดูดีแบบนี้บ้างค่ะ

  6. ได้ส่งข้อมูลกลับไปยัง e-mail ที่แจ้งแล้วนะคะ ทั้งสามารถ e-mail เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นรายละเอียดที่สนใจเพิ่มเติมมาได้ที่ kmd@tistr.or.th ค่ะ ยินดีเป็นอย่างยิงที่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันค่ะ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *