การทำความเคารพธงชาติไทย

3 Comments on “การทำความเคารพธงชาติไทย

  1. ได้ค่ะ ยินดีค่ะ แต่รบกวนระบุที่มาว่ามาจากทาง วว. ด้วยนะคะ ขอบคุณ

  2. ได้ค่ะ ถ้านำไปใช้แล้ว รบกวนช่วยถ่ายรูปส่งมาให้ดูบ้างนะคะ น้องที่ทำจะได้มีกำลังใจค่ะ ขอบคุณค่ะ

  3. สอบถามครับ
    ป้ายให้ความรู้ สามารถนำไปทำป้ายใช้ให้ความรู้นักเรียนได้ไหมครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*