เกี่ยวกับระบบพิสูจน์ตัวตนแบบไบโอเมตริก

วิธีพิสูจน์ตนด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบที่ตรวจสอบจากลักษณะทางกายภาพกับการตรวจสอบจากพฤติกรรม สำหรับการตรวจสอบจากลักษณะทางกายภาพนั้นจะดูจากของอวัยวะของร่างกายอย่างเช่น ลายนิ้วมือ ม่านตา เรติน่า รวมทั้งหน้าตาและลายมือด้วย ส่วนการตรวจสอบจากพฤติกรรมนั้นจะประกอบด้วยรูปแบบการกดคีย์บอร์ด ลายเซ็น และเสียง

ลักษณะการทำงานของระบบไบโอเมตริกนั้นคือ ตัวเซ็นเซอร์จะอ่านข้อมูลดิจิตอลเกี่ยวกับไบโอเมตริกเข้ามา เช่น รูปร่างของมือของผู้ใช้ จากนั้นข้อมูลจากเซ็นเซอร์ก็จะได้รับการประมวลผลและมีการดึงเอาคุณลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนกันของแต่ละคนออกมา เช่น ขนาดของนิ้วและมือ จากนั้นข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะพิเศษนี้จะถูกใช้ในการสร้างเทมเพลต ซึ่งเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลชิ้นใหม่ เพื่อใช้แทนตัวลายนิ้วมือจริงๆ ที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์ จากนั้น การพิสูจน์ตนก็จะเปรียบเทียบเทมเพลตที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้กับไฟล์ที่มีอยู่แล้ว