ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โครงการจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดงานอบรมหัวข้อ การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาด Modern Trade & กลยุทธ์การทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จ ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Board Room 4 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สนใจติดต่อสอบถาม / สำรองที่นั่งได้ที่ คุณวาสนา โทร. 02-345-1120 มือถือ 086-3291977 Email : wassanak@off.fti.or.th คุณอธิษฐาน โทร. Continue reading ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย