ผลิตภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบยางธรรมชาติ

เครื่องชุบเคลือบถุงมือผ้าด้วยยางพาราแบบจานหมุนเป็นจังหวะ