โครงการพัฒนากระบวนการผลิตด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อผลิตน้ำตาลไอโซมอลทูโลส

Herb The series #10 วิธีการสกัดสารสำคัญ: การสกัดแบบไหลซึม (Percolation)

Herb The series #9 วิธีการสกัดสารสำคัญ: การสกัดแบบแช่หมัก (Maceration)