นกกระจิ๊ดธรรมดา, Inornate Warbler

เรียบเรียงโดย :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะ : ลำตัวยาว 11 ซม. ขนคลุมตัวด้านบนสีเขียวออกเหลือง คิ้วยาวใหญ่สีขาวครีม มีแถบสีขาวครีมที่โคนปีก 2 แถบ ด้านล่างของลำตัวสีขาวครีม

เขตแพร่กระจาย : จีน อินเดีย ไหหลำ ไต้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่อยู่อาศัย : ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่ารุ่น ป่าละเมาะ

อุปนิสัย : หากินอยู่ตามเรือนยอด หรือระดับกลางของต้นไม้ บางครั้งลงมาหากินอยู่ตามพุ่มไม้เตี้ย ๆ ขณะหากิน จะขยับปีกอยู่ตลอดเวลา กินแมลงเล็ก ๆ แมลงปีกแข็งและแมงมุม ผสมพันธุ์ในเดือนมีนาคม วางไข่ครั้งละ 4-5 ฟอง ระยะฟักไข่ 12-13 วัน

สถานภาพ : นกอพยพ พบบ่อย

Characteristics : Size 11 cm. A plain-looking small arboreal bird with yellowish green back and paler creamish belly. Its distinctive characters are a long pale eyebrow and two pale wing bands.

Distribution : China, India, Hainan, Taiwan and SE Asia

Habitat : Dry evergreen forest, dipterocarp forest, secondary growth and scrub forest

Habit : Foraging mostly among tree canopy or descending to the middle level of tree crown. Sometimes observed at quite low levels in the undergrowth, where it will incessantly quiver its wings. Diet includes small insects, beetles and spiders. Breeds in March, with a usual clutch of 4-5 eggs. The incubation time lasts 12-13 days

Status : An abundant migratory bird.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *