นกกินแมลงอกเหลือง, Striped Tit – Babbler

เรียบเรียงโดย :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ลักษณะ :

ลำตัวยาว 13 ซม. หน้าผากและกระหม่อมสีน้ำตาลแดง ขนด้านหลังสีเหลืองอมเขียว คิ้วยาวสีเหลือง คอและอกสีเหลือง มีลายขีดเล็ก ๆ สีดำ ท้องสีเหลืองอ่อนอมเขียว

เขตแพร่กระจาย :

อินเดีย จีน หมู่เกาะซุนดา พาลาวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่อยู่อาศัย :

ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่ารุ่น ป่าละเมาะ

อุปนิสัย :

ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็ก ๆ ตามหย่อมหญ้า ซึ่งเป็นไม้พื้นล่างของป่า ตามปกติชอบอาศัยอยู่ใกล้ลำธาร กินแมลงเป็นอาหาร ผสมพันธุ์ประมาณเดือนกุมภาพันธ์- กรกฎาคม ทำรังอยู่ตามพุ่มไม้เตี้ย ๆ กอไผ่ วางไข่ครั้งละ 2-4 ฟอง

สถานภาพ :

นกประจำถิ่น พบบ่อย

Characteristics :

Size 13 cm. This small insect-eating bird is readily recognized by having a reddish brown forehead and crown, yellowish green back, and a paler belly. A distinct yellow eyebrow can be noticed in some individuals. Its chin down to breast is yellow and streaked with black.

Distribution :

India, China, the Sundas, Palawan, and SE Asia.

Habitat :

Dry evergreen forest, dipterocarp forest, secondary growth and scrub forest

Habit :

Keeps in small flocks skulking through thick vegetation of the forest undergrowth; prefers those growing along the streams. Members of the flock will incessantly call to keep in contact with one another. Insects form a main diet of this bird. Breeding starts from February-July, when a globular nest is built among low shrubbery or in bamboo clump. A clutch of 2-4 eggs is laid in a season.

Status :

A common resident.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *