นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว: เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*