ประชาสัมพันธ์: งานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47 ปี วว.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดงานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47 ปี วว. ระหว่างวันที่ 21- 23 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-17.00 น. ณ วว. เทคโนธานี ตำบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี หวังเผยแพร่ความรู้และแสดงศักยภาพงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างสู่สาธารณชน พร้อมกระตุ้นการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนไทย

     นางเกษมศรี หอมชื่น ผู้ว่าการ วว. กล่าวชี้แจงว่า เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 47 ปีของ วว. ในวันที่ 25 พฤษภาคม ศกนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและแสดงศักยภาพด้านงานวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้/เทคโนโลยีของ วว. จากหิ้งสู่ห้างซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบธุรกิจหรือประกอบเป็นอาชีพ รวมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน จึงได้กำหนดจัดงานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47 ปี วว. ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต…วว. คิดเพื่อคนไทย” ขึ้น โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1.การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจหรือพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม/วิสาหกิจชุมชน โดยจัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ ดังนี้
     โซน…นวัตกรรม/เครื่องจักร ในรูปแบบการโชว์นวัตกรรมล่าสุดจากไอเดียนักวิจัย วว. การแสดงนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติ เทคโนโลยีใหม่เพื่อภาคอุตสาหกรรม และนวัตกรรมอัลตราโซนิกส์ อาทิ รถนั่งเคลื่อนที่อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุและผู้บกพร่องทางร่างกาย เครื่องดึงหลังดึงคออัตโนมัติ เครื่องซีพีเอ็มเข่ากายภาพบำบัด เครื่องทำแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ เครื่องคั้นมะนาว/ส้ม ระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบตัวกลาง ระบบหมักไวน์แบบต่อเนื่อง ระบบผลิตน้ำตาลจากธัญพืช เครื่องล้างผักอัลตราโซนิกส์ เครื่องอัลตราโซนิกส์กายภาพบำบัด เครื่องสุคนธบำบัดอัลตราโซนิกส์ เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิกส์ และแผ่นประคบร้อน เป็นต้น

     โซน…ผลิตภัณฑ์อาหาร จัดแสดงผลงาน วว. ที่นำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอย่างครบวงจร นับตั้งแต่ด้านการเกษตร เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์อาหาร และบรรจุภัณฑ์ อาทิระบบห่วงโซ่อาหารกับการเลี้ยงกุ้ง ผลิตภัณฑ์พลูมิกซ์สำหรับไก่ ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสำหรับไก่ ผลิตภัณฑ์ CE สำหรับไก่ ความหลากหลายของเห็ดเมืองร้อน สวนผักพื้นบ้าน สวนสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืช พืชสมุนไพรใกล้ตัว ชาผักหวานป่า เครื่องมือและเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบประหยัดและยั่งยืน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการโชว์และสาธิตนวัตกรรมเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์อาหาร อาทิ เครื่องขึ้นรูปขนมขบเคี้ยว เครื่องคั้นน้ำผลไม้ เครื่องคัดขนาดลำไย การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มสกัดจากปลายข้าว ข้าวผงผสมเกลือแร่ ขนมขบเคี้ยวแบบแท่งเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ เช่น น้ำผักเชียงดา น้ำผักหวานบ้าน น้ำว่านหางจระเข้ รวมทั้งการให้บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมบริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบด้านบรรจุภัณฑ์

      โซน…ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ชมผลิตภัณฑ์ยาและเวชสำอางจากสมุนไพรไทย ที่มีสรรพคุณทัดเทียมยาและเครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศ อาทิ เจลล้างหน้า มาสก์แต้มสิว ลูกกลิ้งแต้มสิวและน้ำยาบ้วนปากจากบอระเพ็ดพุงช้าง เจลสูตรลูกประคบ…แก้ปวดเมื่อย-คลายกล้ามเนื้อ ผงสมุนไพร…อบตัว และเจลไพลขิง เป็นต้น

     โซน…พลังงานทางเลือก โชว์เทคโนโลยีที่ วว. พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกสำหรับอนาคต และยังช่วยลดภาวะโลกร้อน เช่น เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตก๊าซไฮโดรเจน เป็นต้น

     โซน…งานบริการเพื่ออุตสาหกรรม โชว์ศักยภาพด้านการให้บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรม ด้วยคุณภาพและมาตรฐานสากล ได้แก่ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา…ให้บริการสอบเทียบวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออก ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ…ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสมบัติของวัสดุและชิ้นส่วนวิศวกรรมอย่างครบวงจร ศูนย์ความรู้…ให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ ผ่านทางรูปแบบฐานข้อมูลและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักรับรองระบบคุณภาพ…ให้บริการตรวจประเมินและให้การรับรองระบบตามมาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 , GMP HACCP และ OHSAS/TIS 18001

     โซนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ แสดงและจำหน่ายผลงานวิจัย วว. ที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนและมีการจำหน่ายในตลาดเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 1. เครื่องอัลตราโซนิกส์กายภาพบำบัด โดยบริษัทบุญซัพพลาย จำกัด 2.ผลิตภัณฑ์สาหร่ายมุกหยก โดยบริษัทสยามนอสตอค จำกัด 3.ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพรป้องกันโรคตับ โดยบริษัท V&P จำกัด 4. ผลิตภัณฑ์คามินเจล คามินออยล์สำหรับสุนัข โดยบริษัทอีโคเว็ท จำกัด 5. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวกล้อง V-Fit โดยบริษัทอำพลฟู้ดส์ โพรเซสซิ่งจำกัด 6. ผลิตภัณฑ์น้ำยาเช็ดพื้นจากไพล โดยบริษัทไนน์ บีบีพลัส จำกัด และ 7. ผลิตภัณฑ์กำจัด เห็บ หมัด สำหรับสุนัข โดยบริษัทไทยโปรดักส์อินโนเวชั่น จำกัด

      โซน…ตลาดสินค้า OTOP / งานวิจัย เลือกซื้อสุดยอดผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ วว. มีบทบาทในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ OTOP ที่คัดสรรจากจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรี พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์งานวิจัยและสิ่งพิมพ์ของ วว. ในราคาพิเศษด้วย

     2. เปิดอบรมอาชีพ…ฟรี!!! วว. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาชีพ…สร้างงาน…สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยี วว. ซึ่งจะเริ่มการอบรมตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจ ดังนี้ น้ำสลัดสุขภาพสูตรน้ำผึ้งงาขาว น้ำสลัดสุขภาพสูตรน้ำใสสมุนไพร พายร่วนไส้ครีมจากแป้งทุเรียน น้ำมะขาม…รสธรรมชาติ น้ำกล้วยหอม…เสริมสุขภาพ การขยายพันธุ์พืช การผลิตบล็อกประสาน วว. การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การผลิตปุ๋ยจากไส้เดือน และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมอาชีพสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าและสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center วว. โทร. 0 2579 3000 ในวันและเวลาราชการ

      3. กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์…สำหรับเยาวชน เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แนวใหม่…ให้น้องๆ เยาวชน ได้สัมผัสกับวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ ที่อยู่รอบตัว เพื่อพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ร่วมเล่นเกมและลงมือฝึกปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง มีจำนวน 4 ฐาน ได้แก่ เพาะ “ต้นไม้จิ๋ว” ในขวดแก้วเรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์พืชด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบง่ายๆ ลงมือเปลี่ยนถ่ายเนื้อเยื่อต้นไม้ด้วยตัวเองและนำต้นไม้จิ๋วไปปลูกเลี้ยงดูเล่นที่บ้าน โลกของผัก/ผลไม้ พบกับโลกของผัก/ผลไม้ซึ่งภายหลังการเก็บเกี่ยวจากต้นก็ยังมีชีวิตได้ เรียนรู้สาเหตุของโรคพืช ส่วนประกอบของโรค และการป้องกันโรค รวมถึงวิธีต่างๆในการยืดอายุรักษาผักและผลไม้ มหัศจรรย์โลกของสัตว์หน้าดิน ร่วมค้นพบโลกมหัศจรรย์ของสัตว์ตัวจิ๋วนานาชนิดที่อาศัยอยู่บนหน้าดิน ที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรชีวิตบนผืนพิภพ พร้อมร่วมกิจกรรมตอบปัญหาไขปริศนาโลกของสัตว์หน้าดิน “สี” ย้อมจากพืช พบโลกพืชให้สีย้อมนานาชนิด พร้อมเพลิดเพลินกับงานศิลปะจากการมัดย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์…สำหรับเยาวชนเป็นหมู่คณะกรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center วว. โทร. 0 2579 3000

      4. การสัมมนาวิชาการฟรี…เพื่ออุตสาหกรรม ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น. จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 1.เรื่อง “บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม” เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ประกอบด้วยเนื้อหาการสัมมนาดังนี้ การวิเคราะห์ทดสอบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน Food Security..ประเด็นใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม และ KM ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน และ 2. เรื่อง “Packaging Experience and Driver for Marketing Success” ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเรื่องที่ 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ กลุ่มบริการ วว. โทร 0 2577 9000 ในวันและเวลาราชการ www.tistr.or.th สำหรับสัมมนาเรื่องที่ 2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ ศูนย์บรรจุหีบห่อไทย (คุณอรชรี ปรีชาชาญ) โทร. 0 2579 1121-30 ต่อ 3209 , 080 770 3846 หรือ E-mail : tpc-tistr@tistr.or.th

     ผู้สนใจเข้าร่วมงานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47 ปี วว. สามารถเดินทางโดยรถประจำทางสาย 1156, 538 ,188 หรือ รถตู้โดยสารเส้นทางรังสิต-นครนายก ทั้งนี้ วว. ให้บริการรถรับส่ง…ฟรี!!! …จากปากทางคลอง 5 (ถนนรังสิต-นครนายก) ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วว. เลขที่ 35 หมู่ 3 เทคโนธานี คลอง 5 จ.ปทุมธานี โทร 0 2577 9000 หรือ Call Center วว. โทร.0 2579 3000 โทรสาร 0 2577 9009 www.tistr.or.th หรือที่ E-mail:tistr@tistr.or.th

1 thought on “ประชาสัมพันธ์: งานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47 ปี วว.

  1. ประกาศเลื่อนการจัดงาน 47 ปี วว.

    เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์อยู่ในภาวะวิกฤต วว. ขอแจ้งเลื่อนการจัดงานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47 ปี วว.
    ในระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2553 ณ วว.เทคโนธานี ไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการจัดงานในโอกาสต่อไป

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *