โครงการดีๆถือเป็นหน้าที่ที่ต้องทำ

ดุรงค์ฤทธิ์ สุดสงวน

กองจัดการความรู้ ศูนย์ความรู้

     เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ทาง วว. ร่วมกับ สวทช. มีนโยบายจัดทำโครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เพื่อช่วยครูในการหาและทำสื่อการเรียนการสอนโดยถือเป็นวิทยาทาน เนื้อหาส่วนใหญ่มีหลากหลาย เช่น ภาพประกอบ ภาพถ่าย องค์ความรู้ต่างๆโดยรวบรวมจากอาสาต่างๆและหน่วยงานที่น่าสนใจ

     ผมเป็นคนหนึ่งในหน่วยงานของ วว. ซึ่งมีหน้าที่ออกแบบสิ่งพิมพ์และเขียนภาพประกอบต่างๆของ วว. มีความสนใจในเรื่องดังกล่าว เพราะ ปัจจุบันการนำภาพหรือรูปภาพประกอบต่างๆเช่น ภาพการ์ตูนที่ครูนำไปใช้มักติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ ไม่สะดวกในการนำไปใช้ ในการอาสาทำภาพประกอบถือเป็นหน้าที่ที่พึงกระทำ มีข้อดีมากมาย เช่น เป็นวิทยาทาน การให้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งเป็นเรื่องของการศึกษามีประโยชน์มาก เริ่มจากหนึ่งคนใช้เวลาว่างวันสงกรานต์ได้เป็นร้อยภาพ ถ้ารวมกันพันคน ก็จะได้ STOCK ภาพมากมายมหาศาล

mix1

mix2

     ขอเชิญชาว วว. และผู้ที่สนใจ เรื่อง การให้อันเป็นวิทยาทาน มาช่วยกันทำสิ่งดีดีด้วยกันตามความชอบ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย  ภาพการ์ตูน  อะไรก็ได้ที่สร้างจากฝีมือของพวกเราเอง  เมื่อรวมกันจะเกิดผลอันยิ่งใหญ่ สนใจติดต่อ
กนกพร ปรีเปรม เบอร์ภายใน 9079 โครงการคลังภาพ ศูนย์ความรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*