ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสำหรับโคนม

ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสำหรับโคนม  เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของโคนมจากจุลินทรีย์  ที่มีประโยชน์และปลอดภัยสำหรับสัตว์ (Beneficial and friendly microorganisms) ที่แยกมาจากระบบทางเดินอาหารของโคนม ที่มีคุณสมบัติในส่งเสริมสุขภาพของโคนม

c5

 

คุณสมบัติพิเศษ

มีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น E. coli, Salmonella Typhymurium, Salmonella  enteritidis, Staphylococcus sp. เป็นต้น ช่วยในระบบการย่อยอาหารและดูดซึมอาหาร  และเพิ่มภูมิคุ้มกัน  ทำให้โคนมมีสุขภาพดีเจริญเติบโตที่ดี มีภูมิต้านทานต่อโรคระบบทางเดินอาหาร  และสามารถที่จะให้น้ำนมที่ดีและมีคุณภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*