ผลิตภัณฑ์แผ่นผ้าอนามัยสำหรับจุดซ่อนเร้นสตรีจากสมุนไพรไทย “ไพลจีนิค”

ผลิตภัณฑ์น้ำยาอนามัยสตรีสำหรับสมุนไพรไพล : ไพลจีนิค (PLYGENIC) เป็นผลิตภัณฑ์แผ่นผ้าอนามัยเช็ดทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นภายนอกสำหรับสตรี

B014

 

คุณสมบัติพิเศษ

มีผลในการยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคสตรี เช่น  เชื้อก่อโรคในช่องคลอด  เป็นต้น และยังสามารถกำจัดเชื้อที่ปนเปื้อนตามพื้นผิวสุขภัณฑ์ ซึ่งมีลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์คือ มีน้ำมันไพลเป็นองค์ประกอบหลัก และมีความเป็นกรดอ่อนใกล้เคียงกับสภาวะภายในปกติของช่องคลอด โดยคุณสมบัติของน้ำมันไพล (Phlai oil) ที่สกัดได้จากเหง้าไพล (Zingiber montanum  (Koenig) Link ex. Dietr.) นั้นพบข้อมูลยืนยันว่า มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย โดยมีฤทธิ์ยับยั้ง (MIC) และฆ่าเชื้อ (MLC) จุลินทรีย์ก่อโรคในช่องคลอด; Neisseria gonorrhoeae (Non-PPNG 7 รหัสและ PPNG 12 รหัส) เชื้อประจำถิ่น; Candida albicans TISTR 5239, Candida  krusei TISTR 5267,  Candida  glabrata TISTR 5006, Saccharomyces  cerevisiae TISTR 52405240 และเชื้อปนเปื้อนตามสุขภัณฑ์ ; Staphylococcus aureus TISTR 118, Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas  aeruginosa ATCC 27893, Bacillus  cereus DMST 5040

 

ผลิตภัณฑ์ไพลจีนิค (PLYGENIC) ผ่านการทดสอบว่าไม่ระคายเคือง (Skin, Vaginal Irritation Test) และไม่ก่อความเป็นพิษ (Acute Dermal Toxicity) แก่สภาพผิวที่สัมผัส จึงเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเช็ดทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นภายนอกสำหรับสตรี ที่มีฤทธิ์ฆ่าและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้

 

สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*