ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดองุ่น วิทิสตร้า : VITISTRA

“ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดองุ่น วิทิสตร้า : VITISTRA” ทำการวิจัยโดยใช้เมล็ดองุ่นที่เหลือทิ้ง (By Products) จากอุตสาหกรรมไวน์ในประเทศ ผ่านกระบวนการ วิจัยที่สำคัญได้แก่ การเตรียมวัตถุดิบเมล็ดองุ่น, การสกัดสารชีวภาพ (Grape Seedextract, TISTR- GSE) การตรวจองค์ประกอบทางเคมีของ TISTR-GSE และศึกษาสรรพคุณทางเภสัชวิทยาต่างๆ ได้แก่ ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการทำลาย DNA ต้านการกลายพันธุ์ใน DNA และฤทธิ์ต้านการอักเสบในเซลล์ลำไส้ใหญ่ จากนั้นศึกษาความปลอดภัยของ TISTR-GSE โดยทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ (Cytotoxicity Tests) ทั้งในเซลล์ปกติ (normal cell lines) และเซลล์มะเร็ง (cancer cell lines)ผลการวิจัยพบว่า TISTR-GSE มีปริมาณสารสำคัญคือ OPCs สูง และมีสรรพคุณโดดเด่นทางเภสัชวิทยากล่าวข้างต้น ฝภผ.จึงได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลภายใต้ชื่อ “วิทิสตร้า VITISTRA” และประเมินความปลอดภัยโดยการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันในสัตว์ทดลอง (Acute oral toxicity test, OECD TestGuideline 423) ในขนาด (dose) ที่สูงกว่าที่รับประทานในคนกว่า 1,000 เท่า ไม่ก่อให้เกิดการตายและการเปลี่ยนแปลงต่ออวัยวะภายในสัตว์ทดลอง เมื่อสังเกตผลต่อเนื่องนาน 14 วัน

B5

 

สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: