ผลิตภัณฑ์ลิทเซียล่า (Litseala) ป้องกันรังแค

ลิทเซียร่า (Litsiara)  ผลิตภัณฑ์แฮร์โทนิคที่พัฒนาจากสารสกัดตะไคร้ต้นและขิง ผ่านการประเมินความปลอดภัยเบื้องต้นในสัตว์ทดลอง ได้แก่ การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง การก่อการระคายเคืองต่อผิวหนัง การก่อการระคายเคืองต่อตาและ การก่ออาการแพ้ต่อผิวหนัง นอกจากนี้ยังผ่านการทดสอบความปลอดภัยต่ออาสาสมัคร โดยผลการสำรวจความพึงพอใจในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ พบว่า ผู้บริโภคที่มีปัญหารังแคพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างมาก คุณสมบัติพิเศษ

B2

คุณสมบัติพิเศษ

มีประสิทธิภาพต้านเชื้อราที่เป็นสาเหตุการเกิดรังแค (M.fufur) และมีฤทธิ์ต้านอักเสบ

สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: