ประชาสัมพันธ์: REACH: สัมมนาฝ่าด่านกฏหมายสารเคมีของยุโรป

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดงาน REACH: สัมมนาฝ่าด่านกฏหมายสารเคมีของยุโรป ขึ้นในวันพุธที่ 12 พ.ค. 53 เวลา 9.00-16:00 น. ที่โรงแรมลีการ์เด้นส์พลาซ่า ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้การดำเนินงานโครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของประเทศคู้ค้าต่อสาธารณะ สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ทางเว็บไซต์ www.REACHtalk.net หรือกรอกแบบลงทะเบียน ส่งโทรสารไปที่ 0-2617-1708 ภายใน 6 พฤษภาคม 2553 สอบถามที่คุณภีร์มะ, คุณพิชญาภา โทร: … Read More

คู่มือการใช้ PDF Creator

โปรแกรม PDF Creator เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างไฟล์เอกสาร PDF (Portable Document Format) ซึ่งจัดเป็นพวกโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ (Open Source Software) นั่นคือไม่เสียค่าใช้จ่ายในการนำมาใช้ โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ จัดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างไฟล์ PDF [คลิกที่นี่เพื่อเปิดดูวิธีการใช้งานคู่มือการใช้ PDF Creator]

ทำเว็บให้น่าสนใจด้วยกฏ 23 ข้อ

ในปัจจุบัน เว็บไซต์ (Website) ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการประชาสัมพันธ์ และ การตลาด เนื่องจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ก่อให้เกิดสภาพของโลกไร้พรมแดน ซึ่งส่งผลให้เกิดช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งที่อยู่ใกล้ อยู่ต่างพื้นที่ จนถึง อยู่ห่างจากกันคนละซีกโลก แต่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จจากการใช้ เว็บไซต์ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทุกราย ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ใช้และการออกแบบหน้าตาให้เว็บไซต์ดูดี น่าสนใจ และมีชีวิตอยู่เสมอ โดยผลจากการวิจัยภายใต้โครงการ “The Eyetrack III” ซึ่งศึกษากลยุทธ์ในการออกแบบเว็บไซต์ให้ดึงดูดความสนใจ ของหน่วยงาน 3 สถาบัน ซึ่งได้แก่ The Poynter Institute, The … Read More

โปรแกรม PDF-XChange Viewer

ปัจจุบัน ผู้คนนิยมจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ซึ่งมีนามสกุลเป็น PDF เนื่องจากเอกสารที่เก็บในรูปแบบดังกล่าวสามารถป้องกันการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาได้ โดยไฟล์เอกสารชนิดนี้ปัจจุบันสามารถสร้างได้หลายวิธี เช่น จัดทำเอกสารโดยใช้โปรแกรม Office ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Office ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธ์ หรือ Open Office ซึ่งเป็น Open Source Software ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดหา จากนั้นก็ทำการบันทึกให้มีนามสกุลเป็น PDF เท่านี้คุณก็สามารถสร้างไฟล์ PDF ได้แล้ว สำหรับการจัดทำ ปรับปรุงแก้ไข ไฟล์ซึ่งมีนามสกุลเป็น … Read More