วว. ร่วมพิธีเปิดและนำเสนอผลงานวิจัยฯในเวทีระดับนานาชาติ The International Trade Fair-Ideas Inventions and New products หรือ iENA 2023

(28-29 ต.ค.66)  ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) และนางสาวอุบล ฤกษ์อ่ำ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) ร่วมพิธีเปิดและนำเสนอผลงานของ วว. ที่ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูเซี่ยมพลัส สำหรับบำรุงกระดูกและข้อจากเจลาตินไฮโดรไลเสสจากแมงกระพรุน และผลิตภัณฑ์รักษาฝ้าจากสารสกัดดอกบัวสาย    ร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในงาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2023) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากนานาประเทศ  โดยผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด วว. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ให้แก่ บริษัท โอดี สไตล์ จำกัด และ บริษัท คุรุโระ อินฟินิท จำกัด เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้การนำเสนอผลงานการวิจัยและพัฒนาของ วว. ในเวทีระดับนานาชาติ นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กร และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักวิจัย วว. ที่สามารถพัฒนาผลงานวิจัยและพัฒนา ในการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ และสามารถสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก วว. ได้ก้าวสู่ตลาดโลก อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลอีกทางหนึ่ง