วว. ร่วมแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม @ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products (iENA 2023)

(28 ตุลาคม 2566)  ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) และนางสาวอุบล ฤกษ์อ่ำ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.)  ร่วมแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของประเทศไทย โดยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” หรือ iENA 2023  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2566 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมี  ดร.วิภารัตน์    ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวเปิดงาน โอกาสนี้ นางสาวประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พร้อมคณะ  ร่วมเยี่ยมชมผลงานพร้อมให้กำลังใจ  นักประดิษฐ์ และนักวิจัยไทย ที่เข้าร่วมแสดงผลงาน

สำหรับการจัดนิทรรศการดังกล่าว วว. ได้นำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูเซี่ยมพลัส เพื่อบำรุงกระดูกและข้อจากเจลาตินไฮโดรไลเสสจากแมงกระพรุน และผลิตภัณฑ์รักษาฝ้าจากสารสกัดดอกบัวสาย เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โดย วว.  ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชิงพาณิชย์ ให้แก่ บริษัท โอดี สไตล์ จำกัด และ บริษัท คุรุโระ อินฟินิท จำกัด