วว. ถวายผลงานวิจัย “เจลลูกประคบ” แด่สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  เสด็จลง   ณ  พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  ประทานพระวโรกาสให้  ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  ถวายผลงานวิจัย “เจลลูกประคบ”

ซึ่ง วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร  พัฒนาขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบของเจลจากสมุนไพรไทย ใช้วิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรที่ใช้ในลูกประคบ  เช่น  ไพล  ขมิ้นชัน  มะกรูด  ตะไคร้  เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ยังคงประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดเมื่อย ปวดบวมจากกล้ามเนื้ออักเสบ  เคล็ดขัดยอก  และฟกช้ำ  ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยที่ได้นำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  มาสืบสานภูมิปัญญาจากสมุนไพรไทย และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน ผลิตภัณฑ์นอกจากจะให้ฤทธิ์การรักษาดังเดิมแล้ว  ยังสะดวก ปลอดภัย  ได้มาตรฐาน  เหมาะกับวิถีชีวิตปัจจุบัน  (วันที่  21  มีนาคม  2566  ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม)

……………………………………………………………..

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360

 E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr 

IG : tistr_ig   

YouTube / TIKTOK : @tistr2506