ผู้ว่าการ วว. บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ  TNN Start Up

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการ TNN Start Up ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์  TNN ช่อง 16 ในประเด็นเกี่ยวกับภารกิจ วว. ได้แก่   การยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัล การสนับสนุนงานวิจัยและนักวิจัยไทยให้เติบโต สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ รวมถึงการเสริมแกร่งผู้ประกอบการ การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำเสนอความเป็นเลิศในการยกระดับผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สู่การขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล (Transform) และการพัฒนาดิจิทัลเพื่อบริการประชาชน ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี

…………………………………………………………………………………………………….

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว.

โทร. 0 2577 9360  

E-mail : pr@tistr.or.th 

Line@tistr 

IG : tistr_ig   

YouTube / TIKTOK : @tistr2506