วว. ต้อนรับคณะผู้นำด้าน ESG ในโอกาสเยี่ยมชม “ตาลเดี่ยวโมเดล”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะทีมงานจากศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) วว. ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะ “ตาลเดี่ยวโมเดล” ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะสู่พลังงาน สร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนของชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเมืองสระบุรีคาร์บอนต่ำ (Saraburi Sandbox) ให้แก่ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟูจิ ซีล แพ็คเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำด้าน ESG สำหรับบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ESG Leadership Program for SHE Professionals) เมิ่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์เทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรตาลเดี่ยว จ.สระบุรี โอกาสนี้ สอ.จิระพงศ์ ทราบพรมราช ผู้แทนจากท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

………………………………

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506