สถานีวิจัยลำตะคอง วว./คูโบต้าอีสานจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ

ว่าที่ร้อยเอก ณัฐพงศ์ ทองดี ปลัดอาวุโสอำเภอปากช่อง เป็นประธานในพิธีเปิด“งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ” ซึ่ง กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย สถานีวิจัยลำตะคอง ร่วมกับบริษัทคูโบต้าอีสาน จำกัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2567 ณ สถานีวิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี นายมนตรี แก้วดวง ผู้อำนวยการ สถานีวิจัยลำตะคอง กล่าวต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน เกษตรกร และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน จำนวน 100 คน โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมการจัดแสดงรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ชมการสาธิตรถปลูกผักแบบอัตโนมัติ เครื่องปลูกมันสำปะหลัง การบินโดรนเพื่อหว่านปุ๋ยและพ่นสาร การปลูกผักในโรงเรือนควบคุมอัตโนมัติ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบครบวงจร ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเกษตรกร และประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน

……………………………………………………

📍นำเสนอข่าวโดย   กองประชาสัมพันธ์   สำนักสื่อสารองค์กร วว.

☎️ โทร. 0 2577 9048

📧 E-mail : pr@tistr.or.th

🟩 Line@tistr

🟧 IG : tistr_ig

🟥 YouTube : tistr2506

🟪 TIKTOK : @tistr2506