วัคซีน CHULACOV19

ข้อแนะนำเพื่อเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดย MEDCMU สรุปข้อมูลจากศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย

COVID-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้

ทำความรู้จักวัคซีนของซีโนแวค

การออกกำลังกายและโควิด-19

รวมโปสเตอร์รณรงค์การป้องกัน COVID-19

COVID-19 Update: รู้จักกับโควิด-19 พันธุ์กลาย 3 ชนิด

รอบรู้เรื่องโควิด (COVID-19): ข้อควรปฏิบัติเมื่อเสี่ยง

รอบรู้เรื่องโควิด (COVID-19): คุณเสี่ยงแล้วหรือยัง

รอบรู้เรื่อง COVID-19: กักตัว แยกตัว เว้นระยะ แตกต่างกันอย่างไร