ดร. ปฐมสุดา อินทุประภา

คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า ในช่วงต้นปี 2020  ประเทศไทยเรา ประสบทั้งปัญหาฝุ่น PM 2.5 และโรคระบาดจากเชื้อไวรัส Covid19 ดังนั้นจึงทำให้หน้ากากอนามัย PM 2.5 เป็นที่ต้องการอย่างยิ่ง ในภาวะเช่นนี้ และด้วยความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ก็ส่งผลให้หน้ากากอนามัย PM 2.5 กลายเป็นสิ่งที่หายากสุดๆ ในช่วงนี้ แม้แต่บุคลากรทางการแพทย์เองก็ยังแทบจะไม่มีพอใช้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว  หน้ากากผ้าจึงเป็นทางออกสำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ป่วย ที่กรมอนามัยแนะนำ เนื่องจาก สามารถใส่ไว้เพื่อป้องกันละอองฝอยจากการไอหรือจามได้ 54-59%  ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ 100%  แต่ก็ยังดีกว่าที่เราไม่ป้องกันอะไรเลย 

ในบทความนี้เรามาทำความรู้จักกับ texture ของหน้ากากอนามัย กับหน้ากากผ้ากันดีกว่า เริ่มจากหน้ากากอนามัยแบบรองรับ PM 2.5 กันก่อน ซึ่งหน้ากากชนิดนี้ไม่ใช่แบบ N95 แต่เป็นหน้ากากที่มีลักษณะคล้ายกับหน้ากากอนามัยปกติทั่วไป แต่จะมีแผ่นกรองหลายชั้น และคุณสมบัติในการดักจับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ให้ข้อมูลไว้ “มีการใส่ ‘สารเคลือบชนิดพิเศษ’ ที่ป้องกันจุลินทรีย์ได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีการผลิตแบบ ‘อิเล็กโตรสปินนิ่ง’ ในการพัฒนาเส้นใยนาโนสมบัติพิเศษที่ทำให้ได้เส้นใยขนาดเล็กที่มีลักษณะเป็นรูพรุนขนาดเล็กจำนวนมาก และมีสมบัติสามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง PM2.5 ได้” 

หน้ากากอนามัยรองรับPM 2.5ที่มีขายตามท้องตลาด
ภาพถ่ายขยายหน้ากากอนามัยรองรับ PM 2.5 จากกล้อง SEM (Sanning Electron Microscope) โดย กฤษ เหลืองโสภาพันธ์ นักวิชาการ ประจำ ศพว. วว.

ในส่วนของหน้ากากผ้านั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แนะนำว่า หน้ากากผ้า ฝ้ายมัสลินมีความเหมาะสมในการนำมาใช้ทำหน้ากากผ้ามากกว่าผ้าชนิดอื่น ซึ่งผ้าฝ้ายมัสลินนั้น ผศ. นันทนา บุญลออ จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้อธิบายไว้ว่า “มัสลิน เป็นชื่อเรียกกลุ่มผ้าฝ้ายลายขัดกลุ่มใหญ่ๆ  มีโครงสร้างหลวมกว่าผ้าฝ้ายที่ทำเป็นเสื้อเชิ้ต ทำให้ระบายอากาศดี ไม่อึดอัด แห้งเร็ว น้ำหนักเบา และไม่ระคายเคืองผิวหนัง มัสลิน สามารถทำจากเส้นด้ายไหมหรือวิสโคส ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นฝ้ายอย่างเดียว และหากนำมาทำหน้ากากควรใช้ผ้าสัก 2-3 ชั้น ”  

ภาพถ่ายขยายของหน้ากากผ้า จากกล้อง SEM (Sanning Electron Microscope) โดย กฤษ เหลืองโสภาพันธ์ นักวิชาการ ประจำ ศพว. วว.
กล้อง SEM โดยคุณ Arkham Suvannakita

ดังนั้น หากเราต้องเลือกหน้ากากมาใส่ป้องกันตัวในช่วงนี้ ขอให้นำบทความนี้ไปใช้พิจารณาในการเลือกหน้ากากกันนะคะ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ คุณกฤษ เหลืองโสภาพันธ์ นักวิชาการ ประจำ ศพว. วว.ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการถ่ายภาพหน้ากากทั้ง 2 ชนิด และคุณ Arkham Suvannakita สำหรับภาพประกอบกล้อง SEM ที่ใช้ถ่ายภาพค่ะ

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.nstda.or.th/th/news/13002-20200128-pm2-5
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/139778/
https://www.hfocus.org/content/2020/03/18632